Public Elementary School

SCHOOL NAME NO./STREET BARANGAY
Ambang PS Ambang Tamban
Ampon ES - Ampon
Balacayo PS Sitio Balacayo Poblacion
Balitangan PS Sitio Balitangan Tamban
Bangkal ES Sitio Bangkal Poblacion
Columbio PS Sitio Columbio San Roque
Dalamuan PS Dalamuan Lutay
Dalangdang ES Dalangdang Nagpan
Danao PS Sitio Danao Tamban
Kalon Barak ES Sitio Kalonbarak Poblacion
Kisablay PS Kisablay San Roque
Kityan ES - Poblacion
Lamlinol PS Lamlinol Tamban
Lower Mainit ES - Lower Mainit
Lutay ES - Lutay
Malinis PS Malinis Tamban
Malungon CES - Poblacion
Manabawon PS Manabawon Upper Mainit
Nagpan ES Purok Malakas Nagpan
Panamin ES - Panamin
Pikong PS Pikong Tamban
San Juan PS - San Juan
San Roque ES - San Roque
Taclobo ES Taclobo Upper Mainit
Tamban ES - Tamban
Upper Lumabat ES - Upper Lumabat
Upper Mainit ES - Upper Mainit
loading...