Public Secondary School

SCHOOL NAME BARANGAY
Banaybanay HS Banaybanay
Bayawan City Science HS Cabcabon, Banga
Bayawan NHS Villareal
Bugay NHS Bugay
Dawis NHS Dawis
Kalamtukan MHS Kalamtukan
Kalumboyan NHS Kalumboyan
Lapay HS Dawis
Manduaw NHS Mandu-ao
Minaba HS Minaba
Narra HS Narra
Omod BHS Maninihon
San Jose HS San Jose
Tabuan PCHS Tabuan
Tayawan HS Tayawan
Villasol NHS Villasol
loading...