Public Elementary School

SCHOOL NAME NO./STREET BARANGAY
Akuk Sangkula CES - Lupa Abuh
Alu Layag Layag ES - Alu layag layag
Alu Pangkoh Guimba PS - Alu pangkoh
Badjao PS - Lungan Guitung
Bagsak PS - Bagsak
Buka-Buka PS - Dayuhan
Danapa PS Annex IV - Danapa
Guimba Lagasan PS - Guimba Lagasan
H. Panglima Tingkahan ES - Kaha
H. Tomoay Sabdani ES - Lupa-Abu
Hji Matingka Hashim PS - Lawm Buwahan
Jaika PS - laumSuwah
Kahoy Sinah ES - Kahoy Sinah
Kutah Sairap PS Annex II - Kutah Sairap
Lagasan Higad PS - Lagasan Higad
Lahi PS - Kanaway
Lawm Buhawan PS - Lawm Buwahan
Linuho PS - Linuho
Lipunos ES - Lipunos
Lower Sampunay PS - Lower Sampunay
Lumbaan Mahabah ES - Lumbaan Mahaba
Pang. Dammang PS Annex III - Biid
Paugan PS Annex II - Paungan
Saldang ES - Saldang
Sampunay PS Annex I - Sampunay
Silangkan ES - Silangkan
TaingTing PS - Taingting
Tandu Bunga PS - Tandu Bunga
Tukay PS - Tukay
Utoh Laja Sangkula ES - Tumangas
loading...