Public Elementary School

SCHOOL NAME NO./STREET BARANGAY
Allas Alih Mem. PS - Tangkapaan
Alu Kabingaan PS - Alu Kabingaan
Banting PS - Banting
Hawan ES - Hawan
Kamaunggi ES Kamalingki Tapul
Kanaway PS - Kanaway
Kanmangon PS - Kanmangon
Kaumpang ES - Kaumpang
Pagatpat ES - Pagapat
Pangdan ES - Pangalan
Pangpang ES - Pagatpat
Sampunay PS - Sampunay
Sumambat ES Sumambat Sumambat
Tangkapaan ES - Tangkapaan
Tapul CES - Kalang
Tigbas ES - Puok
Tulakan ES - Tulakan
loading...