Public Elementary School

SCHOOL NAME NO./STREET BARANGAY
Binaritan ES Mayor Binaritan
Facundo Angeles MES - Sabang
Kanawan ES Kanawan Binaritan
Mabayo ES - Mabayo
Minanga ES Minanga Mabayo
Morong ES Zamora St. Poblacion
Nagbalayong ES - Nagbalayong
Pamibatuhan ES Paibatuhan Poblacion
Sampaloc ES Palayan Bayan Nagbalayong
loading...