Public Elementary School

SCHOOL NAME NO./STREET BARANGAY
Alitaytayan ES Alitaytayan Mutha
Antipolo ES - Mangarin
Camburay ES - Camburay
G.E. Ramirez Mem. Sch. - Bayotbot
Kalinisan Min. Sch. - Bayotbot
Mabini I ES - Mabini
Mabini II ES - Mabini
Magbay ES - Magbay
Mangarin ES - Mangarin
Mangarin ES Annex I - Mangarin
Mapaya I ES - Mapaya
Mapaya I ES Annex-Himamara IPS - Mapaya
Mapaya II ES - Mapaya
Mapaya III ES - Boundary Boundary Mapaya
Mapaya III ES - Catmon Catmon Mapaya III
Mapaya III ES - Ong-Ong - Mapaya
Murtha CS - Murtha
Narra PS - Camburay
Pag-asa ES - Pag-asa
Quintal IMS Quintal Murtha
Tagumpay ES Tagumpay Mapaya
Yawi-Yawi I PS Yaw-Yawi I Murtha
Yawi-Yawi II PS Yawyawi I Murtha
loading...