Public Elementary School

SCHOOL NAME NO./STREET BARANGAY
Bala ES - Bala
Barayong CES - Barayong
Dalawinon ES - Dalawinon
Kanapolo ES - Kanapolo
Kasuga ES - Kasuga
Labidangan PS Labidangan Upper Bala
Mabini ES - Mabini
New Opon ES - New Opon
Upper Bala ES - Upper Bala
loading...