Pamantasan ng Cabuyao

Contact
Dr. Ceferina M.P. Taringting – President
Address
Katapatan Village, Brgy. Banay-Banay, Cabuyao, Laguna
Email
Phone No.
Fax No.
Established
2003
Location
Laguna
Courses
Bachelor in Mass Communication G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
Bachelor of Arts G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
Bachelor of Science G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
BS in Accountancy G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
BS in Business Administration G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
BS in Computer Engineering G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
BS in Computer Science G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
BS in Early Childhood Education G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
BS in Electronics & Comm. Engineering G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
BS in Elementary Education G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
BS in Industrial Engineering G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
BS in Information Management G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
BS in Information Technology G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
BS in Mechanical Engineering G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
BS in Nursing G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
BS in Psychology G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
BS in Secondary Education G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
Diploma in Computer Secretarial G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
Diploma in Midwifery G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
Diploma in Caregiving G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
Diploma in Computer Technician G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727
Diploma in Refrigeration and Air Conditioning G.P. No. Ord. No. 59, s. 2003 s. 37727

Website: http://www.pnc.edu.ph/
loading...